NOTA 1: Les propostes repetides, és a dir, aquelles que siguen presentades per més d'una persona, solament seran publicades una vegada.

NOTA 2: Les propostes que no siguen considerades inversions o que no siguen competència municipal no poden formar part del pressupost d'inversions.